โรงงานของเรา

3-7-2558 10-33-15

แผนกทอผ้า

3-7-2558 10-35-33

แผนกทอปก

3-7-2558 10-35-53

แผนกย้อม (ในเครือของเรา)

3-7-2558 10-36-11

แผนกคลังสินค้า

3-7-2558 10-36-27

แผนกออกแบบเสื้อ PATTERN

3-7-2558 10-36-43

แผนกตัดผ้า AUTOMATIC

3-7-2558 13-35-25

 

แผนกปักลาย

3-7-2558 10-37-15

แผนกพิมพ์ สกรีน SLIKSCREEN

3-7-2558 10-37-34

แผนกสกรีน DIGITAL

3-7-2558 10-37-45

 

แผนกเย็บผ้า

3-7-2558 10-37-55

แผนกตรวจสอบ QC & PACKING

3-7-2558 10-38-10

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

banner